't Notenboompje

 
Overzicht van ons Aanbod
Leefttijd Activiteit Periodiciteit
3 4 jaar Kleuteratelier: spelend musiceren 4 cycli per jaar - 5 lessen per cyclus - 1 uur per les
5 6 jaar

Preatelier: muziekinitiatie op maat

1 uur
4 6 jaar

Vioolinitiatie voor kleuters

1 uur in groep: max. 6 llngn. - ouder is aanwezig in de les
Vanaf 7 jaar

Atelier A *

1 uur
Atelier B*

individuele instrumentles (niet verplicht)

1 uur

+ uur instrument optie
Atelier C+ samenspelOrff individuele instrumentles (niet verplicht)1 uur + 1 uur

+ uur instrument optie
Vanaf Atelier D-E atelier D-E + Orff/Juniorkest

individuele instrumentles (niet verplicht)

1 uur

+ uur instrument optie
Vervolg op Juniorkest Jeugdorkest

individuele instrumentles (niet verplicht)

1 uur

+ uur instrument optie
Volwassenen en oudere starters (10+) AtelierPlus*

individuele instrumentles (niet verplicht)

1 uur

+ uur instrument optie
Vanaf Atelier B

Instumentlessen - beperking voor piano**

uur - eerste jaar met 2 llngn
Tweede instrument

Instumentlessen - beperking voor piano**

uur
Vanaf 6 jaar

Muziekkamp

1 week vol pension in de paasvakantie

* Atelier A/B/Plus : muziekleer + praktijkgericht musiceren op Orffinstrumenten

** pianoles kan enkel in combinatie met een tweede instrumentles omwille van beperkte mogelijkheden in de samenspelgroepen

ATELIERS

Hier wordt de basis van de muziekleer verder uitgebouwd. Theorie wordt in praktijk omgezet o.a. door het spel op Orffinstrumenten. Ook het samenspel wordt verder ontwikkeld.

Bij voldoende inschrijvingen wordt er een AtelierPlusgroep aangeboden voor oudere starters : 10-plussers en volwassenen. Zoniet kunnen zij aansluiten bij andere ateliergroepen.

Zie ook uurrooster en prijzen.

Gewijzigd 21 Juli 2015