't Notenboompje

 
Overzicht van ons Aanbod
Leefttijd Activiteit Periodiciteit
3 4 jaar Kleuteratelier: spelend musiceren 4 cycli per jaar - 5 lessen per cyclus - 1 uur per les
5 6 jaar

Preatelier: muziekinitiatie op maat

1 uur
4 6 jaar

Vioolinitiatie voor kleuters

1 uur in groep: max. 6 llngn. - ouder is aanwezig in de les
Vanaf 7 jaar

Atelier A *

1 uur
Atelier B*

individuele instrumentles (niet verplicht)

1 uur

+ uur instrument optie
Atelier C+ samenspelOrff individuele instrumentles (niet verplicht)1 uur + 1 uur

+ uur instrument optie
Vanaf Atelier D-E atelier D-E + Orff/Juniorkest

individuele instrumentles (niet verplicht)

1 uur

+ uur instrument optie
Vervolg op Juniorkest Jeugdorkest

individuele instrumentles (niet verplicht)

1 uur

+ uur instrument optie
Volwassenen en oudere starters (10+) AtelierPlus*

individuele instrumentles (niet verplicht)

1 uur

+ uur instrument optie
Vanaf Atelier B

Instumentlessen - beperking voor piano**

uur - eerste jaar met 2 llngn
Tweede instrument

Instumentlessen - beperking voor piano**

uur
Vanaf 6 jaar

Muziekkamp

1 week vol pension in de paasvakantie

* Atelier A/B/Plus : muziekleer + praktijkgericht musiceren op Orffinstrumenten

** pianoles kan enkel in combinatie met een tweede instrumentles omwille van beperkte mogelijkheden in de samenspelgroepen

JEUGDORKEST

Orkest voor gevorderde instrumentisten

Gewijzigd 30 Augustus 2014